Xin lỗi mọi người vì đt thất lạc và “bận” du hí

1 1 1  
Xin lỗi mọi người vì đt thất lạc và “bận” du hí, nhất là bận đi theo mợ nó thả dê ngoài đường… nên cả tuần nay ko vào trả lời bạn bè trên fb.
ảnh chụp gần hang Rái Ninh thuận (hang Rái nhưng rái cá giờ đã bị dân nhậu bắt hết rồi)