Xem clip ngắn này đi các bạn để nghe học trò JRP chia sẽ nè

Xem clip ngắn này đi các bạn để nghe học trò JRP chia sẽ nè.
Pham Luu Tuan Tai Ngoc Thanh Tam Nguyen Phạm Duy Thuận Truong Minh Xuan Thao Nam Phuong Vo Suzie Pham Hang Haivuong Gia Phúc Andy Phung Hong Quang Vo Ngoc Phan Phu Loc Tran Thế Việt Nguyễn Hoàng Bảo Huy