Xã hội bây h là thế đấy

Xã hội bây h là thế đấy. Hiểu vớ vẩn là cứ có tiền là nhớ đến nhau. Nghèo nghèo 1 chút thì anh êm mình tạm xa nhau 1 thời gian nhé ổn ổn ta lại trên bến dưới thuyền.
Đúng kiểu lúc nghèo thì đéo thấy ai.phất lên 1 cái thì chín nghìn anh em
Cũng muốn giàu 1 phát xem anh em thế nào. Nhanh ý mà
See Translation