Was in the mood for singing 1 year ago =))

Was in the mood for singing 1 year ago =))
Ngày này năm ngoái vẫn còn yêu đời thế này 🙁
Lâu nay chả nhạc nhẽo gì rồi, đời sống tinh thần downgrade trầm trọng, hỏng hỏng >_< Hỏi nhỏ cả nhà, hiện có bản ballad hay R'n B gì mới hay hay ko? Cần có 1 sự update âm nhạc ko hề nhẹ :/