VUI

1  
VUI…
Họa sỹ nước ngoài biếm hay thật.
Nhìn lại ngẫm đến cải cách hành chính, giáo dục… nước nhà.
Toàn những cái đầu ngắn che chắn chỗ nọ lại hở chỗ kia…
BUỒN!