Vừa hoạ xong cái mặt thì dc tin sét đánh ngang tai: out show e ơi

Vừa hoạ xong cái mặt thì dc tin sét đánh ngang tai: out show e ơi!!!!!!
Thế là tẩy trang xem running man tiếp!