Vừa bắt gặp người bạn có cùng đam mê Công nghệ sinh học

Vừa bắt gặp người bạn có cùng đam mê Công nghệ sinh học, nông nghiệp!
Bạn Nguyễn Hữu Hoàng Tiến sĩ sinh học tại Mỹ, sáng lập viên VietAgGlobal với những mong muốn và bước đi vì nền nông nghiệp Việt Nam bền vững!
Chúc bạn thành công và rất nhiều bạn Thanh niên đang đồng hành cùng bạn!
See Translation