Với những bạn vì nhiều hoàn cảnh khác nhau mà không theo đúng lịch trình học visa ban đầu như đáng lẽ phải học đại học mà lại xuống trường nghề

Với những bạn vì nhiều hoàn cảnh khác nhau mà không theo đúng lịch trình học visa ban đầu như đáng lẽ phải học đại học mà lại xuống trường nghề, nếu có thể các bạn nên đổi visa để học cho hợp lệ, tránh rủi ro sau này nhé.
IEMC có thể tư vấn cho các bạn các khoá học phù hợp, các điều khoản visa phù hợp. Nếu bạn có định hướng ở lại với ngành nghề đó, chuyên viên di trú của IEMC sẽ theo bạn cả khoá học để trang bị cho bạn các yếu tố cần thiết khi làm skill assessment cũng như các cập nhật mới nhất của di trú về ngành học của bạn.
Hãy lựa chọn một kế hoạch cụ thể bởi bạn chỉ có 1 tuổi trẻ để có thể thực hiện được mơ ước của mình
See Translation