Vô rạp 3 chị em ngồi có 15 phút mà ta nói bắt gặp hết 5 cặp LGBT tay trong tay nhau tình tứ đi xem phim mà người nào người nấy ta nói đẹp chai nhức nách

1 1 1 1 1  
Vô rạp 3 chị em ngồi có 15 phút mà ta nói bắt gặp hết 5 cặp LGBT tay trong tay nhau tình tứ đi xem phim mà người nào người nấy ta nói đẹp chai nhức nách…..! Thế mới hỏi tại sao đến giờ này chị em tui vẫn ế bền ế vững!!!!!