TỰ NGẪM

TỰ NGẪM
(Ngũ độ thanh)
********************************
Đời gieo oán hận sẽ phai nhàu
Để lúc canh dài đẫm giọt châu
Biển lớn đong hờn gom hệ nẫu
Chồi non gắn tủi nhận tâm rầu
Xoi tìm hạnh phúc miền ân cũ
Mộng trải hoa tình lối ngõ sâu
Hãy đợi hương lành vui trí thỏa
Lời yêu vẹn nghĩa thắp mơ cầu
********************************
Bùi Tấn Hoàn. (628)
********************************