Trong một buổi sáng Tư Hương và đồng đội đã kho và bán vèo hết 100 ơ cá đồng

1 1 1 1 1  
Trong một buổi sáng Tư Hương và đồng đội đã kho và bán vèo hết 100 ơ cá đồng, tương đương 50 kg cá. Vui quá sá là vui. Vui nhứt là được bà con ăn xong khen nức nở. Hẹn lần sau nhé Phiên Chợ Xanh tử tế.
Tiếc là chưa có được hình chụp chung với chị Sương, em Kim Anh, em Khanh, em Tiếng, em Giao và nhiều đồng đội khác.