Trời thần tụi bay à

1 1 1 1  
Trời thần tụi bay à , một tuần mà hack gì hack dữ dzậy bay, FB báo đổi mật khẩu liên tục, còn nhào vô xoá số phone, đổi tên gái H.L.Y đồ, bà nội cha sao cứ hăm he chuyển giới Tui hoài dzậy..,nổi điên hà
Tui hiền quá mà
Lưu ý: Nhờ mua car điện thoại là kẻ xấu, nếu nhờ mua vàng, thì đích thị là thằng tui nha, hehe…