TRỜI MẸ ƠI

TRỜI MẸ ƠI!
-“Ông Túc cho biết, nói đến đổi mới, sáng tạo không chỉ cách đây 200 năm nước Anh mới đổi mới sáng tạo, mà người Việt Nam ta cách đây hàng nghìn năm đã đổi mới sáng tạo. Điển hình như Ngô Quyền sáng tạo ra các cột gỗ để 3 lần đánh tan quân Nguyên; trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ chúng ta cũng sáng tạo để giành được độp lập như ngày hôm nay. Sáng tạo cũng thể hiện trong việc những năm gần đây công cuộc đổi mới từ kinh tế từ tập trung sang XHCN, đổi mới trong rất nhiều ngành KHCN đưa nền kinh tế đạt được những kết quả nhất định.”