TRÍ KHÔN CỦA TA ĐÂY

TRÍ KHÔN CỦA TA ĐÂY
Một ông lão bị bắt trói trên 1 cái cây trog rừng. Cạnh đó cũng có 1 con cọp bị trói và có một ngọn nến đag đốt cháy sợi dây của cọp. Ước tính 5p’ nữa sợi dây sẽ đứt. Khi còn 30s ,ông lão nói :
– Cọp , HAPPY BIRTHDAY TO YOU.
– Và thế là cọp thổi nến
See Translation