TRANG ĐIỂM

1 1  
TRANG ĐIỂM
Phút giây tự làm đẹp cho mình là lúc họ trở nên đàn bà nhất.
Nhưng ở đây, tôi muốn hỏi: Mai Thanh Ha à… trang điểm thôi mờ… có cần phải “căng thẳng” đến thế không?…