Tôi thường có thói quen là kiếm một quán cà phê vắng ngồi một góc và bắt đầu suy ngẫm

1  
Tôi thường có thói quen là kiếm một quán cà phê vắng ngồi một góc và bắt đầu suy ngẫm….. Méo hiểu sao rủ đi cà phê mà chả ai đi cùng