Tôi thường có thói quen là kiếm một quán cà phê vắng ngồi một góc và bắt đầu suy ngẫm

1  
Tôi thường có thói quen là kiếm một quán cà phê vắng ngồi một góc và bắt đầu suy ngẫm….. Méo hiểu sao rủ đi cà phê mà chả ai đi cùng

43 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *