Tôi thấy gà mẹ này mang con ở một bản người Thái ở vùng cao giáp biên giới Lào

Tôi thấy gà mẹ này mang con ở một bản người Thái ở vùng cao giáp biên giới Lào. Gà mẹ không đủ lớn để ấp ôm cả đám con lộc ngộc. Tôi nghĩ tới những bà mẹ Việt ngày nay. Những bà mẹ coi con cái là thú cưng không cho con mình cơ hội trưởng thành…