Tôi lặng yên xem hết vở kịch nhạt nhẽo

1 1 1  
Tôi lặng yên xem hết vở kịch nhạt nhẽo, diễn xuất quá tệ, lộ hết ý đồ, nội dung thì đánh lừa khán giả theo cách trẻ con, đoạn kết tầm thường vì dĩ nhiên là chẳng có kết thúc tốt đẹp nào dành cho sự phản bội. Tự dưng chán thê thảm thể loại tình cảm, hic…