Tôi dùng cmt của 1 độc giả để làm stt cho câu chuyện “có 1

Tôi dùng cmt của 1 độc giả để làm stt cho câu chuyện “có 1, chưa có 2” này.
“Trên đời này có những người tốt ghê. Cho ăn ở tiện nghi, miễn phí, lại còn đóng học phí cho nữa…”