Tôi có Ý KIẾN kỳ 405 :

Tôi có Ý KIẾN kỳ 405 :
Xin trân trọng giới thiệu báo mới TheLeader : loạt bài “Chung tay Loại Bỏ giấy PHÉP ”
Phải triệt để dẹp loạn các loại giấy phép nở rộ như các BÓT , như Cục Quản lý Dược ” Ngô đúng – Bắp sai ” , nhưng để xảy ra buôn lậu + làm giả thuốc thì không ai ra toà – vô tâm vô trách nhiệm vô can
Loạt bài về giấy phép cha – con
–http://m.theleader.vn/giay-phep-con-co-con-la-dau-pham-nhan…
–http://m.theleader.vn/giay-phep-con-co-con-la-dau-pham-nhan…
–http://m.theleader.vn/cuoc-chien-giay-phep-con-phai-buoc-ca…
–http://m.theleader.vn/xoa-bo-giay-phep-con-khong-the-chi-ho…
–http://m.theleader.vn/cuoc-chien-giay-phep-con-toi-xin-noi-…
–http://m.theleader.vn/nhieu-dieu-kien-kinh-doanh-bao-ve-loi…