Tinh thần Tự Do của nước Mỹ là giá trị gần như bất tử

Tinh thần Tự Do của nước Mỹ là giá trị gần như bất tử. Nó tạo nên cái gọi là Giấc mơ Mỹ và mang đến sự cường thịnh cho nước Mỹ. Tinh thần Tự Do của người Mỹ càng thể hiện dữ dội khi mà quanh nó nỗi sợ hãi được kích động và gieo rắc hàng ngày. Tinh thần Tự Do của người Mỹ không thể bị giẫm đạp bởi bất kỳ kẻ điên rồ nào.