Thòm thèm ốc iếc mấy bận nay mà phải để dành chờ đến ngày bạn sắp bay bay để ăn bữa chốt cho thật là ngon miệng

Thòm thèm ốc iếc mấy bận nay mà phải để dành chờ đến ngày bạn sắp bay bay để ăn bữa chốt cho thật là ngon miệng. Thời tiết mát mẻ thích quá mà nên làm luôn 2 chầu như này ăn hết năm năm hai không anh em nhà ốc luôn, cộng thêm bữa tối ăn cho lắm, giờ về không dám nằm ngửa vì no quá đi =))
See Translation