Thôi kệ đừng than trách thế nhân

Thôi kệ đừng than trách thế nhân
Đừng nhìn lỗi họ để bâng khuâng
Nhân tình thế thái xưa nay vậy
Thánh thiện thì ai ở dưới trần?
Thôi kệ chi rồi cũng sẽ qua
Giận hờn, ân,oán nặng riêng ta
Gỡ cặp kính màu cho bớt khổ
Mắt nhậm trông đời vạn đốm hoa.
Sống giữa nhân hoàn mấy chục năm
Nói năng thì dễ khó là câm!
Đời trôi ta nhọc vì ôm giữ
Vui,buồn,sướng, khổ tại nơi tâm!!!!