Thời gian thì ngày càng trôi qua chúng ta thì ngày càng già

1  
Thời gian thì ngày càng trôi qua chúng ta thì ngày càng già! Chúng ta cũng chỉ có vài năm tuổi trẻ để cố gắng chứ đến lúc về già rồi thì muốn cố gắng cũng chẳng có sức! Thế nên hạnh động bây giờ hay về già phải hối tiếc??????? Bạn chọn đi!!!!!
Tôi thì sẽ chẳng bao giờ ngồi sống an nhàn nhin thời gian trôi qua!