THỢ MỘC ĐỜI MỚI

1 1  
THỢ MỘC ĐỜI MỚI
Mới mua được căn nhà gỗ cổ đem về lắp ráp.
Xem, thấy bác thợ già làm khéo tay vô cùng, mộng mị vào êm như ru mà lại khít rịt chắc chắn. Mới hỏi:
– Bác à! Sao bây giờ nhà gỗ mới họ toàn dùng bu lông ốc vít chứ ít làm mộng như xưa.
Bác ấy thở dài bảo.
– Một là làm thế nó nhanh, hai là làm mộng rất khó mà thợ mộc giỏi bây giờ hiếm lắm!
– Sao lại hiếm…?
– Làm mộc khó nhất là đục khoét lỗ mộng. Ấy thế mà, cứ đục khoét giỏi một chút là chúng lại chuyển đi làm cán bộ lãnh đạo nhà nước…