Thính của ai đang bay lung tung

1  
Thính của ai đang bay lung tung, bay lung tung bay lên không trung, thính của e thả, e thả e thả e thả, e thả e thả e thả thá , check cà down…
#DiệuNhi
#CheriFarm