Thiết kế nội thất CT này xong

Thiết kế nội thất CT này xong, hàng xóm đến bê nguyên về nhà mình. Hôm trước, xây nhà trong Vinhomes, hàng xóm cũng sang xin bản vẽ… Một hình thức vi phạm bản quyền, lợi dụng chất xám, ăn…à mà thôi !!!. Không hiểu đến bao giờ văn hoá “lùn” như vậy mới sánh ngang cùng cường quốc năm châu!!!