Thiên Chúa hỏi trong quãng đời đã qua của Con thì Con hạnh phúc nhất khi nào

Thiên Chúa hỏi trong quãng đời đã qua của Con thì Con hạnh phúc nhất khi nào ? Hoàng Khải nói : Dạ thưa ngay lúc này , ngay bây giờ vì Con đang được sống để được chọn xem màu nào là màu đẹp nhất cho chiếc xe Range Rover Bio Long 2017 mà Con chuẩn bị mua 🙂 🙂 🙂 .