Theo năm tháng chúng ta đã khác xưa

1  
Theo năm tháng chúng ta đã khác xưa.. con đã lớn và có thêm cu Tin nữa
Nhưng vô tình e lạc mất con trong một ngày mưa bão.. và bây giờ cu Tin đang ở đâu.!
Hành trình của gia đình nhỏ này sẽ thế nào để có lại hạnh phúc 4 người
Ra rạp để biết câu trả lời nhé các bé và gia đình