Thèm em này quá nà

1  
Thèm em này quá nà !
Hoàn cảnh đẩy đưa ta đến với nhau !
Xin đừng phụ lòng nhau nhé !
P/s : điện thoại đã liên lạc lại được rồi nhé !
<3 <3