Thế là con dê thứ 4 của Trần gia đã chào đời

Thế là con dê thứ 4 của Trần gia đã chào đời.. chào mừng các con đến vơi thế giới này.. không bõ công bao ngày mong ngóng nhé Thị Nhài Phạm nhất cậu đấy.. zai mùng một của bác..Trần Lan Nhài Phạm Tinh Tran Duc Trần Kha Thành Trần Trần Hoàn Sô Cô La Duy Hoàng