Thay vì xin lỗi thì chỉ lo giải thích và nguỵ biện

Thay vì xin lỗi thì chỉ lo giải thích và nguỵ biện! Hổn là hổn, hổn thì đích thị là sai rồi! Dù là làm nghề gì là ai thì cũng không được hổn chứ đừng nói là nghệ sĩ! Xin block nhẹ những fan cuồng chẳng biết tôn ti!!!