THẤY NGƯỜI ĂN

1 1 1 1 1  
THẤY NGƯỜI ĂN…
Mấy bữa thấy Kasim Hoàng Vũ cong lưng chạy hết Trung rồi Bắc hát từ thiện. Lại thấy hắn hớn hở mang cả mấy trăm gần tỷ bạc vào trao tận tay bệnh nhân nghèo ung thư… vui quá! Mình nghĩ (bằng tiếng Anh đàng hoàng)
– Why not???
Thế là hôm sau vác ngay đàn ra cửa nhà hát lớn hát ông ổng.
Kết quả là kiếm được một đống… gạch!
Rõ là “thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào”.
Tuy vậy, vẫn thấy vui vui, vì: dù sưng đầu nhưng có “gạch” xây nhà cũng tốt!