thất vọng nhiều rồi sẽ có ngày mọi thứ tan theo như bong bóng xà phòng

thất vọng nhiều rồi sẽ có ngày mọi thứ tan theo như bong bóng xà phòng.
chợt nhận ra lời nói yêu ko phải là tất cả. người nổi điên nổi bão bất chợt nhưng biết lúc nào mình cần đc qtâm, chăm sóc vẫn hơn. vất vả cho bạn rồi.
LỜI CẢM ƠN CÔNG KHAI NHÁ. CẢM ƠN BẠN NHIỀU NHIỀU LẮM