Thật ra cũng xin đừng trách những Người đi nghỉ lễ vào những dịp cực kỳ đông đúc như thế này là KHÔNG BIẾT GÌ

1  
Thật ra cũng xin đừng trách những Người đi nghỉ lễ vào những dịp cực kỳ đông đúc như thế này là KHÔNG BIẾT GÌ . Cũng khổ lắm chứ vì người Ta phần lớn là những người đi làm thuê , công nhân , viên chức, thày cô giáo … Nên không thể thu xếp cho gia đình con cái đi nghỉ trong những dịp khác được . Chứ Ai mà không biết đi trong những dịp như thế này thì vừa đông đúc , đắt đỏ , bừa bộn và dịch vụ không được tốt nữa . Xin hãy nhìn từ nhiều góc độ mà thông cảm thì hay biết mấy