Thành tích đáng nể của anh Hoàng Xuân Vinh của môn bắn súng ở Olympic Rio de Janeiro 2016 làm mình nhớ đến bài này :))

Thành tích đáng nể của anh Hoàng Xuân Vinh của môn bắn súng ở Olympic Rio de Janeiro 2016 làm mình nhớ đến bài này :)).
“Ới cô nàng mà anh yêu mến
Nếu mai mà đạn kia anh bắn
Cả ba viên kia trúng vòng mười
Thì hoa em sẽ tặng người nào đây?”
See Translation