Thằng ny hãm lồng nhất năm thuộc về anh Lê

Thằng ny hãm lồng nhất năm thuộc về anh Lê, Lờ Ê Lờ
Méo mẹ yêu con nhà người ta xong phán câu ko lấy vì ko thích cùng sâu bít, nhưng có thể gặp lại ngủ cùng nhau
Ăn gì khôn hơn chấy, ông ăn chán xong ông bỏ giờ còn kiểu tao lúc nào cần tao nhai lai
See Translation