Team e toàn ng giỏi thôi ah

Team e toàn ng giỏi thôi ah. Với những nỗ lực ko ngừng nghỉ từ 1 người ko biết đến bán hàng onl là gì mà giờ đây c đã lên tổng đại lý
Chuc mừng c Sala Lệ nha hãy cùng e trinh phục các mục tiêu cao hơn nhá
Boss Trần Mai Linh , Trinh Vũ , Trâm Châu ủn mông cho c lệ nào