Tất cả mối quan hệ đều phải rõ ràng

Tất cả mối quan hệ đều phải rõ ràng , dù là Vợ của một thằng có Bồ hay là Bồ của một thằng có Vợ cũng phải thẳng thắn nhìn nhận . Vợ là vợ mà bồ là bồ , không có chuyện vợ được coi như bồ mà bồ thì được coi như bạn rồi loạng choạng vợ lại là bạn . Đã là bạn thì không được phép ngủ với nhau như vợ và bồ
See Translation

25 Comments

Leave a Reply to Oanh Nguyễn MC Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *