Tắm sáng

Tắm sáng
Sạch sẽ, thơm tho chuẩn bị đi học Vẽ…
Bảo đảm học xong về y chui hầm than ra
Thời buổi tiết kiệm, tính ra trước khi đi học Vẽ không nên tắm, hao nước, hao xà bông. Má nó tính toán vậy đó..khổ nỗi chả bao giờ như ý.
Tháng tèo tèo bay 300-400k tiền nước kg hà.
Vịt ơi vịt à .