” Tạm biệt nhé

1  
” Tạm biệt nhé, gã si tình áo tím ”
Cả một trời yêu, giờ đọng nỗi chơ vơ
Căn gác cũ, tiếng thạch sùng trăn trở
Áo tím ngày xưa-nay bỗng hoá nhạt mờ…
Sao không trả về thuở ban đầu gặp gỡ
Lúc sáng mới chào, đêm lại nhớ vu vơ
Trả làm chi nhau những tháng ngày buồn cũ
Để tình bình minh phút chốc đã sương mờ…
LT.