Tại sao m bán hàng order Úc người thật việc thật nhưng cứ luôn phải nhấn mạng với các mẹ về việc chọn lựa sp cho các bé thông thái nhất

Tại sao m bán hàng order Úc người thật việc thật nhưng cứ luôn phải nhấn mạng với các mẹ về việc chọn lựa sp cho các bé thông thái nhất.
Giá ngoài bán có khi rẻ gấp cả 1/2 giá m bán là các bạn đã phải đặt dấu ??? giúp m rồi. Hàng tớ bán cũng chỉ lãi vài chục gọi là có ng nhà bên đấy thì đi siêu thik chuyển về bán thôi nhé.
Cứ đến lúc xẩy ra việc phát hiện hàng giả các kiểu may ra đưa được lên báo chí thì các mẹ mới biết để đề phòng thì muộn quá rồi :((