Sung sướng quá không kiềm chế được nên phải lén lút mở điện thoại ra up cái ảnh TRƯỚC

Sung sướng quá không kiềm chế được nên phải lén lút mở điện thoại ra up cái ảnh TRƯỚC – SAU mổ cận 5 tiếng đồng hồ.
Mắt sáng, không vằn đỏ, không chảy nước mắt, chỉ hơi cộm cộm chút xíu, nhìn xa rõ còn hơn cả đeo kính trước đó, 10/10 (hồi trước đeo kính chỉ được 7 – 8/10 thôi), nhìn gần vẫn hơi loang loáng (bác sĩ bảo 5 – 7 ngày sau sẽ hết).
Hẹn cả nhà tuần nữa kể chi tiết chuyện đi mổ mắt nhé!!!