Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.Có lẽ ai cũng biết đây là câu hát đầu tiên trong bài hát Để gió cuốn đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. và cũng là câu hát mà tôi luôn tâm niệm, thực tế thì trong cuộc sống hiện đại này, vì miếng cơm manh áo, mà đã có không ít người đạp đổ lên tình người. Sao mọi người không để gió cuốn đi tất cả, và hãy sống với nhau theo đúng nghĩa là người với người, sống như ngày mai ta và họ không còn nữa. vì tất cả rồi cũng trở về cát bụi hư vô.