Sớm nay đạp đất báo Eva

Sớm nay đạp đất báo Eva. Hẳn là bài phỏng vấn tửng nhất mình từng trả lời.
“My muốn nhảy từ máy bay xuống, vượt qua sa mạc Sahara, ngủ bụi trong rừng, lặn xuống đại dương và ở 40 ngày trong sa mạc, cắt đứt kết nối với thế giới bên ngoài.”
Cô gái phỏng vấn Chi Lan cũng thật ngọt ngào. Năm nay thế này chắc tình vương vãi khắp nơi.