Sở dĩ tôi thường im lặng

1  
Sở dĩ tôi thường im lặng, không quan tâm, hoặc đôi khi chấp nhận, không có nghĩa là tôi nhu nhược yếu hèn, mà kinh qua nhiều sóng gió, tôi đủ bản lĩnh và nhận thức để mình không nằm trong số các bạn.
Ai cũng nắm trong tay một lá số, lá số của tôi có thể kém may mắn hơn bạn, nhưng tôi luôn tự hào vì đã khẳng định mình, bằng chính những quyết định riêng cho cuộc đời mình. Game over.