SINH NHẬT 2

SINH NHẬT 2
Sau khi các bạn Tây trình diễn một bác tự giới thiệu là “lông dân” với áo thun quần cộc chân đất bước lên xin tặng vài khúc nhạc.
Nghe tấu xong, mấy anh mũi lõ sững sờ vì nông dân vn mà tài thế! Nếu như “trí thức nhớn” cỡ Kao Phú thì chắc phải tuyệt hay?
Tui bảo.
– Mình đàn thì… thôi rồi lượm ơi! Cỡ violinist Paganini phải khóc…
Bọn hắn trợn mắt ngạc nhiên và đòi nghe. Tôi bảo.
– Rất tiếc tôi đã để đàn ở nhà. Vâng đó là cây đàn bà HP Yaya âm sắc trong trẻo cực chuẩn mà tôi chưa động đến cũng vẫn thường tự phát ra âm thanh cao vút trên cả… kinh hoàng: “chia thêm tiền cho em đê…”
Vậy mời các bạn nghe vài khúc piano và acoocdeon của bác “lông dân” Nguyễn Thịnh bạn ns Trần Tiến và chính TT hát.