Sẽ nướng mấy miếng thịt này lên bằng bếp than đang nằm trên bàn ngay trước mặt cho miếng thịt cháy vàng rộm lên xong bỏ vào miệng để cho nó tan ra rồi chiêu 1 ngụm Pinot noir

1  
Sẽ nướng mấy miếng thịt này lên bằng bếp than đang nằm trên bàn ngay trước mặt cho miếng thịt cháy vàng rộm lên xong bỏ vào miệng để cho nó tan ra rồi chiêu 1 ngụm Pinot noir . Và hồn nó bay lên mây mà có thể là không hồi về nữa 🙂