Sấu

Sấu!!! Sấu!!! Sấu!!!
Sắp hết mùa sấu rồi! Mn có nhu cầu dự trữ ăn dần, ngâm đường, ngâm mắm, biếu tặng thì mua ngay đi ạ
Sấu nhà e vẫn đảm bảo tiêu chí to ngon đẹp vì là hàng chọn
Sấu tươi 40k/kg lẻ. Buôn ib
Sấu ngâm đường 100k/lọ 2kg
E ở đại la fs bán kính 3km
Lh 0942000262
See Translation