SAU TIẾNG LANH CANH

1 1  
SAU TIẾNG LANH CANH
Toàn các nghệ sỹ nhiếp ảnh lẫy lừng chơi với nhau ít nhất cũng ba bốn mươi năm.
Ấy vậy mà sau khi chạm cốc lanh canh với những nụ cười có vẻ rất thân thiết thì họ cùng ngồi xuống và mỗi người đều trở về với thế giới riêng của mình, chả ai buồn ngó đến ai…
Nhìn rộng ra thế giới, khi tiếng cụng ly lanh canh của Trăm với Tâp ở trại Davit, Tập với Trần ở Bắc kinh hay Trần với Nguyễn ở HN… lắng lại, mỗi người sẽ ngồi xuống và nghĩ mưu kinh khủng gì trong đầu… có trời mới biết?!!!